Polityka jakości

Głównym celem naszej polityki jakości jest ciągłe dążenie do doskonałości i niezawodności oferowanych usług. W tym celu wdrożyliśmy System Jakości ISO (PN-EN ISO 9001:2015).

Wysoka jakość, rzetelność i uczciwość stanowią priorytet naszych działań. Staramy się dokładnie rozpoznać wymagania i oczekiwania klientów i wyjść im naprzeciw. Oferujemy fachowe doradztwo techniczne. Prowadzimy analizę nowych technologii pod kątem ich przydatności dla podnoszenia jakości. Doskonalimy metody pracy oraz stale podnosimy kwalifikacje naszych pracowników.

Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi dostawcami, którzy potrafią sprostać naszym wymaganiom.

O tym, że GRUPA S.O.S to dobry wybór, świadczą poniższe nagrody, wyróżnienia i certyfikaty:

Ankiety: