Kontrahent
  Jak oceniają Państwo pracę pracowników ochrony?

  Jak oceniają Państwo kontakt i dostępność Inspektorów Nadzoru?

  Inspektorzy reagują na zgłaszane uwagi...

  Jak często Inspektor pojawia się na obiekcie?

  Czy problem został rozwiązany za pierwszym razem?

  Czy Inspektor odpowiedział na wszystkie pytania?

  Czy problem został rozwiązany za pierwszym razem?

  Kto częściej zgłasza uwagi i propozycje zmian do obsługi Kontraktu?

  Jak oceniacie Państwo współpracę z Grupą S.O.S.?

  Inne uwagi: