Kontrahent
  Czas reakcji na zgłoszenie problemu był:

  Komu zgłoszono problem z systemem?

  Czy termin przyjazdu Inspektora był zmieniany?

  Jeżeli termin przyjazdu technika był zmieniany, to przez kogo?

  Czy awaria została usunięta za pierwszym razem?

  Inne uwagi: