Kontrahent
  Jak oceniają Państwo sposób i czas reakcji na zgłoszone uwagi i pytania?:

  Jak oceniają Państwo kontakt i dostępność Koordynatora?

  Koordynatorzy reagują na zgłaszane uwagi...

  Czy termin przyjazdu Koordynatora był zmieniany?

  Jeżeli termin przyjazdu Koordynatora był zmieniany, to przez kogo?

  Jak często Koordynator pojawia się na obiekcie?

  Czy problem został rozwiązany za pierwszym razem?

  Czy Koordynator odpowiedział na wszystkie pytania?

  Kto częściej zgłasza uwagi i propozycje zmian do obsługi Kontraktu?

  Jak oceniacie Państwo współpracę z Grupą S.O.S.

  Inne uwagi: