Infolinia: 0 801 051 151

MAIL: biuro@grupa.sos.pl

Agencja ochrony S.O.S – usługi recepcyjne

 

Agencja ochrony S.O.S. oferuje usprawnienie działań firm o różnych profilach, bez nakładu pracy i osobistego czasu ich właścicieli. Co to znaczy? Że wspomagamy działania firm naszych Klientów w oparciu o ich ściśle określone wytyczne, dbając o aspekty takie jak ochrona mienia i usługi recepcyjne.

Grupa S.O.S. oferując usługę serwisu recepcyjnego, zapewnia sprawne funkcjonowanie firmy nie tylko w codziennej pracy, ale również w stanach zagrożenia.  Naszych pracowników oprócz profesjonalnego wyglądu, nienagannej aparycji  i znajomości języków obcych, cechuje także znajomość problematyki ochrony fizycznej, procedur bezpieczeństwa  i reagowania w sytuacjach wyjątkowych. W elastyczny sposób dostosowujemy czas pracy do wymagań Klienta.

 

Oferta usług recepcyjnych naszej agencji ochrony prezentuje się w następujący sposób:

 • analiza potrzeb Klienta
 • ustalenie w porozumieniu z Klientem zakresu świadczonych usług
 • zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników
 • realizacja  pełnego wachlarza usług towarzyszących procesowi rekrutacji i zatrudnienia, takich jak badania pracownicze, obsługa kadrowo-płacowa, różnego rodzaju szkolenia i zaopatrzenie w odzież pracowniczą, pełniącą również funkcję reprezentacyjną
 • przejęcie ryzyka oraz obowiązków związanych z wypowiedzeniami stosunku pracy, zwolnień chorobowych, urlopów i zdarzeń losowych
 • wymiana pracownika w przypadku gdy nie spełnia on oczekiwań Klienta
 • budowa długotrwałych i bliskich relacji z Klientem opartym na dobrym kontakcie i wspólnym zaufaniu.

 

Korzyści dla Klienta

 • optymalizacja kosztów
 • możliwość skupienia się na strategicznych celach biznesowych firmy
 • poczucie bezpieczeństwa
 • bliskość współpracy i szybkość reakcji
 • oszczędność czasu
 • efektywna komunikacja w trakcie realizacji kontraktu
 • zatrudnienie przez agencję ochrony S.O.S. pracowników precyzyjnie dopasowanych do potrzeb i kultury organizacyjnej firmy.