Oferta serwisu sprzątającego - Usługi komunalne

 

Szeroki zakres usług, które wykonuje nasz serwis sprzątający, obejmuje czynności związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych oraz z porządkowaniem i sprzątaniem terenów zewnętrznych, ciągów komunikacyjnych, placów budowy i innych.

Specjalizujemy się w pielęgnacji zieleni na terenach osiedli mieszkaniowych, placówek oświatowych, placówek medycznych, apartamentowców i kamienic. Porządkujemy też parki, place zabaw i ogródki jordanowskie.

W ramach opieki nad terenami zielonymi Grupa S.O.S. oferuje:

 • koszenie i pielęgnacja trawników,
 • strzyżenie i pielęgnacja żywopłotów,
 • pielęgnację rabat i kwietników,
 • nowe nasadzenia,
 • grabienie i wywóz liści,
 • i wiele innych.

 

Nasz serwis sprzątający świadczy również szeroką gamę usług związanych z porządkowaniem i należytym utrzymaniem terenów zewnętrznych. Utrzymujemy w czystości ciągi komunikacyjne, place i parkingi, a także tereny wokół budynków. Zajmujemy się odśnieżaniem dachów, chodników i terenów posesji. Wykonujemy sprzątanie budowlane i pobudowlane.

W ramach utrzymania czystości terenów zewnętrznych świadczymy następujące usługi:

 • porządkowanie placów i parkingów,
 • sprzątanie bieżące i doczyszczanie,
 • czyszczenie nawierzchni asfaltowych,
 • usuwanie zabrudzeń, zamiatanie chodników,
 • utrzymanie gotowości zimowej,
 • odśnieżanie ciągów pieszych, ulic i parkingów,
 • odśnieżanie dachów, usuwanie sopli,
 • wywożenie śniegu,
 • i wiele innych.

 

Zachęcamy również do poznania oferty, która obejmuje sprzątanie magazynów, biur i innych budynków użyteczności publicznej.