Ulgi w odpisach na rzecz PFRON

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pracodawca, który zatrudnia 25 i więcej osób w przeliczeniu na pełne etaty zobowiązany jest do odprowadzania comiesięcznych obowiązkowych składek na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W wielu sytuacjach oznacza to dodatkowe, często duże, miesięczne koszty dla przedsiębiorstwa. Sposobem na obniżenie tych kosztów jest korzystanie z usług tych firm, które tworzą miejsca pracy i zatrudniają osoby niepełnosprawne.

Każdy Klient korzystający z usług takiej firmy, może skorzystać z ulg w odprowadzanych obowiązkowych składkach na rzecz PFRON, dzięki czemu możliwe jest poczynienie nieraz znaczących oszczędności w kosztach prowadzonej działalności.

GRUPA S.O.S. prowadząc działalność w zakresie usług ochrony mienia oraz usług porządkowych, zatrudnia  osoby niepełnosprawne na wszystkich tych stanowiskach, gdzie gwarantuje to niezmiennie wysoką jakość oferowanych usług, a jednocześnie przyczynia się z jednej strony do wsparcia zawodowego osób niepełnosprawnych, a z drugiej do obniżenia kosztów świadczonych usług.

Klienci, którzy współpracują z GRUPĄ S.O.S. mogą liczyć z tego tytułu na wysokie i gwarantowane ulgi w obowiązkowych składkach na rzecz PFRON.W celu zasięgnięcia bliższych informacji prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

Dodatkowe informacje można również znaleźć na stronach Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).