Szczegółowa oferta Grupy S.O.S - Outsourcing pracowniczy

 

Outsourcing zatrudnienia to oferta Grupy S.O.S. kierowana do tych przedsiębiorców, którzy maksymalnie koncentrują się na prowadzonej działalności i wszystkie sprawy związane z rekrutacją i zatrudnieniem pracowników chcą powierzyć firmie zewnętrznej.

 

Nasza oferta:

 • analizujemy  potrzeby Klienta;
 • rekomendujemy najbardziej optymalne rozwiązania, które umożliwią pełne skoncentrowanie się na procesach biznesowych;
 • wspólnie  ustalamy zakres świadczonej pracy;
 • dostarczamy odpowiednio wykwalifikowanych pracowników;
 • realizujemy pełny wachlarz usług towarzyszących procesowy rekrutacji i zatrudnienia, w tym: badania pracowników, obsługę kadrowo – płacową, rozwijające szkolenia, a także zaopatrzenie w ubrania robocze i środki ochrony indywidualnej;
 • przejmujemy na siebie ryzyko oraz obowiązki związane z wypowiedzeniami stosunku pracy;
 • w przypadku gdy pracownik nie spełnia oczekiwań Klienta organizujemy zastępstwo na jego miejsce;
 • budujemy długotrwałe i bliskie relacje z Klientem oparte na zrozumieniu i zaufaniu.

 

Korzyści dla Klienta płynące ze współpracy z naszą agencją ochrony:

 • elastyczny i długofalowy charakter polityki kadrowej Klienta,
 • optymalizacja kosztów,
 • możliwość skupienia się na strategicznych celach biznesowych Firmy,
 • bliskość współpracy i szybkość reakcji,
 • oszczędność czasu,
 • efektywna komunikacja w trakcie realizacji projektu i doradztwo po jego zakończeniu,
 • zatrudnienie pracowników precyzyjnie dopasowanych do potrzeb i kultury organizacyjnej Firmy.

Należy wspomnieć, że Grupa S.O.S. to nie tylko outsourcing pracowniczy. Oferujemy również profesjonalną i kompleksową ochronę mienia, różnorodne systemy alarmowe, a także fachowy serwis sprzątający. Dzięki wykwalifikowanym pracownikom jesteśmy w stanie wspomóc firmy zewnętrzne na wielu płaszczyznach działalności, które w danej chwili potrzebują największej koordynacji.