Ochrona fizyczna - Agencja ochrony grupy S. O. S.

 

Ochrona mienia w formie fizycznej jest jedną z podstawowych usług wykonywanych przez Grupę S.O.S. Jakokoncesjonowana agencja ochrony, mając na uwadze bezpieczeństwo Klientów, dbamy o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług. Nasi pracownicy są doskonale przeszkoleni do działania i szybkich reakcji w momencie zagrożenia.

 

Oferta, której przedmiotem jest ochrona mienia obejmuje:

  • opracowanie planu ochrony obiektu z uwzględnieniem możliwych zagrożeń i możliwości zabezpieczenia,
  • przygotowanie niezbędnych procedur związanych z obowiązkami pracownika ochrony, podejmowanymi interwencjami i incydentami, oraz prowadzeniem ewidencji,
  • wyposażenie pracowników w odpowiednie umundurowanie oraz sprzęt,
  • ciągły nadzór nad pracownikami ochrony i stanem bezpieczeństwa realizowany przez Kierownika Obiektu i Inspektora Nadzoru,
  • monitorowanie zadań patrolowych z wykorzystaniem systemu elektronicznego Active Guard,
  • podłączenie obiektu do Centrum Monitoringu w celu dodatkowej kontroli oraz  udzielenia wsparcia Grupami Patrolowo - Interwencyjnymi w sytuacji zagrożenia.

 

Wspomniany system Active Guard to nowoczesne urządzenie służące do nadzoru pracy personelu w czasie rzeczywistym. Jest to możliwe dzięki transmisji danych realizowanej w oparciu o GPRS i czytnik RFID. To bardzo skuteczny system polecany przez firmy ochrony na całym świecie. Dzięki stałemu nadzorowi utrzymuje się nie tylko poziom bezpieczeństwa, ale i jakości świadczonych usług.

W zależności od potrzeb i wymagań Klienta przygotowujemy także koncepcje i opracowania zabezpieczeń obiektów z wykorzystaniem systemów kontroli dostępu, alarmów i telewizji przemysłowej, włączając te elementy w plan ochrony fizycznej. Tam, gdzie jest to możliwe, sugerujemy, aby fizyczna ochrona mienia została zastąpiona nadzorem elektronicznym, dzięki któremu Klient może znacznie zoptymalizować koszty. Nasza agencja ochrony na terenie całego  kraju przeprowadza również audyty bezpieczeństwa, które warto wdrożyć w system działań jako etap prewencyjny.

Korzystając z usługi ochrony mienia Grupy S.O.S, możecie Państwo zyskać ulgę w odpisach na rzecz PFRON.