Ochrona mienia


Ochrona fizyczna

DANE TELEADRESOWE

Ochrona mienia w formie fizycznej jest jedną z podstawowych usług wykonywanych przez Grupę S.O.S. Jako koncesjonowana agencja ochrony, mając na uwadze bezpieczeństwo Klientów, dbamy o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług. Nasi pracownicy są doskonale przeszkoleni do działania i szybkich reakcji w momencie zagrożenia.

 

Oferta, której przedmiotem jest ochrona mienia obejmuje:

  • opracowanie planu ochrony obiektu z uwzględnieniem możliwych zagrożeń i możliwości zabezpieczenia,
  • przygotowanie niezbędnych procedur związanych z obowiązkami pracownika ochrony, podejmowanymi interwencjami i incydentami, oraz prowadzeniem ewidencji,
  • wyposażenie pracowników w odpowiednie umundurowanie oraz sprzęt,
  • ciągły nadzór nad pracownikami ochrony i stanem bezpieczeństwa realizowany przez Kierownika Obiektu i Inspektora Nadzoru,
  • monitorowanie zadań patrolowych z wykorzystaniem systemu elektronicznego Active Guard,
  • podłączenie obiektu do Centrum Monitoringu w celu dodatkowej kontroli oraz  udzielenia wsparcia Grupami Patrolowo - Interwencyjnymi w sytuacji zagrożenia,

 

Wspomniany system Active Guard to nowoczesne urządzenie służące do nadzoru pracy personelu w czasie rzeczywistym. Jest to możliwe dzięki transmisji danych realizowanej w oparciu o GPRS i czytnik RFID. To bardzo skuteczny system polecany przez firmy ochrony na całym świecie. Dzięki stałemu nadzorowi utrzymuje się nie tylko poziom bezpieczeństwa, ale i jakości świadczonych usług.

W zależności od potrzeb i wymagań Klienta przygotowujemy także koncepcje i opracowania zabezpieczeń obiektów z wykorzystaniem systemów kontroli dostępu, alarmów i telewizji przemysłowej, włączając te elementy w plan ochrony fizycznej. Tam, gdzie jest to możliwe, sugerujemy, aby fizyczna ochrona mienia została zastąpiona nadzorem elektronicznym, dzięki któremu Klient może znacznie zoptymalizować koszty. Nasza agencja ochrony w Bydgoszczy, Szczecinie, Krakowie i innych miejscowościach kraju przeprowadza również audyty bezpieczeństwa, które warto wdrożyć w system działań jako etap prewencyjny.

Korzystając z usługi ochrony mienia Grupy S.O.S, możecie Państwo zyskać ulgę w odpisach na rzecz PFRON.