Ochrona S.O.S. – Konwoje inkaso

 

Ochrona S.O.S. to znacznie więcej, niż zapewnienie bezpieczeństwa osobie fizycznej lub ochrona mienia. Oferujemy także profesjonalnie zorganizowane przewozy inkaso, czyli transport wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych na terenie całego kraju. Tę szczególną misję powierzamy odpowiednio wyselekcjonowanej grupie doświadczonych specjalistów. Oni jako jedyni mogą zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa transportowanych przedmiotów, a przede wszystkim osób. Gwarantują go dzięki doświadczeniu i dużej wiedzy, którą potrafią szybko zastosować w praktyce.

Konwoje inkaso w Grupie S.O.S. są przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.10.1998 roku dotyczącego wymagań i zasad, jakie musi spełniać przejazd konwojów i ochrona transportowanych wartości pieniężnych. Zgodnie z tymi wytycznymi dysponujemy odpowiednio przygotowanymi i wyposażonymi pojazdami z atestowanym opancerzeniem i oszkleniem. Pracownicy są zaopatrzeni w środki łączności zewnętrznej i wewnętrznej oraz środki ochrony osobistej. To tylko niektóre z wymagań, które nasi konwojenci i przewóz inkaso spełniają w stu procentach zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA (Dz. U. nr 129 poz. 858).

Korzystając z usług Grupy S.O.S., Klienci zyskują pewność, iż wszelkie dobra wartościowe są konwojowane bezpiecznie, szybko i zgodnie z prawem. Oferujemy współpracę jednorazową lub długoterminową. Wszystkie warunki i szczegóły zlecenia omawiamy skrupulatnie na spotkaniu w siedzibie naszej agencji ochrony.