Grupa S.O.S. – CSR 

crsDziałalność społeczna jest realizowana nie tylko przez postępowanie zgodne z kodeksem etycznym. Idea Odpowiedzialności Społecznej Spółki (ang. Corporate Social Responsibility) obejmuje również świadomy wpływ na środowisko, a dokładniej – na środowisko lokalne. Działalność prospołeczna jest tylko jedną z dziedzin ujętych w odpowiedzialnej działalności gospodarczej Grupy S.O.S. Zakłada troskę o środowisko naturalne i świat, w którym będą żyły przyszłe pokolenia.

Opisując wartości spółki, można porównać ją do człowieka, który tak jak firma, potrzebuje korzystnych warunków do istnienia i rozwoju. Według tej metafory firma jest również podmiotem moralnym, dlatego też powinna mieć sumienie.

 

Grupa S.O.S to w pełni świadomi ludzie, którzy biorą na barki odpowiedzialność za własne działania. Dlatego, kiedy działamy jako agencja ochrony, firma outsourcingowa czy serwis sprzątający, wszystko, co jest związane z naszą spółką pozostaje wyłącznie w jej zasięgu, bez obarczania osób trzecich. Swoimi działaniami chcemy nie tylko rozwijać się jako firma, ale być najlepszym wsparciem dla wszystkich naszych Klientów, oraz dla otoczenia i społeczeństwa, które znajduje się blisko nas.