2021-04-20

PPK - Informacja o wyborze Instytucji Finansowej z którą firma S.O.S. Businness Solutions Sp. z o.o. Sp.K. zawrze umowę o zarządanie PPK

Szanowni Pracownicy firmy  S.O.S. Businness Solutions Sp. z o.o. Sp.K.

Niniejszym informujemy, że działając na podstawie art. 7 ust. 5 Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, firma  S.O.S. Businness Solutions Sp. z o.o. Sp.K.  zawrze umowę o zarządanie PPK  z PKO TFI.