2019-10-24

Pracownicze Plany Kapitałowe. Zapraszamy na Webcast PPK dla pracowników - to warto wiedzieć

TWOJE PPK - TO WARTO WIEDZIEĆ
WEBCAST Z PKO TFI DLA UCZESTNIKÓW PPK JUŻ 25 PAŹDZIERNIKA


Dzień dobry!

Zapraszamy do udziału w webcaście: dla Uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Wydarzenie odbędzie się 25 października 2019 r. (piątek), godz. 14.00 i potrwa około 30 minut.


CZEGO SIĘ DOWIESZ:

• Czy warto przystąpić do PPK?
• Jak oszczędzać z PPK?
• Jak zarządzać swoim kontem w ramach PPK?
• Jakie są zasady dotyczące wypłat i dziedziczenia?
• Gdzie znajdziesz najważniejsze informacje o swoim PPK?

 

Podczas webcastu nasi eksperci będą odpowiadać na pytania zadawane na czacie.
Kliknij w poniższy film lub link żeby zapisać się na nadchodzące wydarzenie:

 

Webcast PPK z PKO TFI

 

Webcast PPK z PKO TFIZachęcamy do rejestracji na webcast przynajmniej pół godziny przed planowaną transmisją.

Do zobaczenia!
Pozdrawiamy,
Zespół PKO TFI


PKO TFI SA działa na podstawie zezwolenia KNF. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w subfundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) oraz, w zakresie subfunduszu będącego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (IDK) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. , infolinia: +48 22 539 23 57; opłata zgodna z taryfą operatora. PKO TFI S.A. – spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019384, kapitał zakładowy (opłacony w całości) w wysokości 18 460 400 złotych, NIP 526-17-88-449.