2014-07-24

Grupa S.O.S. rozpoczęła świadczenie usług ochrony mienia dla zakładów należących do GRUPY KOPEX

GRUPA KOPEX

Zakłady GRUPY KOPEX to kolejne obiekty, dla których GRUPA S.O.S. będzie świadczyć kompleksowe usługi ochrony mienia. Obecnie trwa proces obejmowania usługami kolejnych zakładów.
GRUPA S.O.S. została wybrana przez KOPEX dzięki dużemu doświadczeniu w chronieniu zakładów przemysłowych oraz dobrze przygotowanej ofercie.  Objęcie usługami zakładów GRUPY KOPEX to kolejny duży krok w dynamicznym rozwoju firmy.