2013-12-03

Grupa S.O.S. wchodzi na rynek wysokospecjalistycznych usług medycznych

lekarz

Grupa S.O.S. zawarła umowę na usługi utrzymania czystości z jednym z najnowocześniejszych centrów terapii onkologicznej w Polsce poszerzając tym samym gamę oferowanych usług o produkty dedykowane dla wysokospecjalistycznego rynku medycznego.