Kiedy warto wykonać audyt bezpieczeństwa w firmie?

Audyt bezpieczeństwa może, a często nawet powinien, być wykonany w firmach działających w różnych branżach. Najczęściej czynności związane z audytem przeprowadzane są przed wdrożeniem określonego systemu zabezpieczenia w danym obiekcie.

Kategoria: Blog

Audyt bezpieczeństwa w firmie

Zalecane jest, aby wykonać audyt bezpieczeństwa w celu przeciwdziałania niebezpiecznym sytuacjom, niestety bardzo często zdarza się, że przedsiębiorstwa decydują się na takie działania dopiero w wyniku okoliczności, gdy to bezpieczeństwo zostało już naruszone.

W każdym przypadku audyt bezpieczeństwa powinien być wykonany przez profesjonalistów, czyli firmy, które dysponują odpowiednimi narzędziami oraz wykwalifikowanym personelem uprawnionym do przeprowadzania tego rodzaju czynności. Przykładowo, audyt bezpieczeństwa to jedna z usług świadczonych przez Agencję ochrony S.O.S.

Działania z zakresu audytu bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa polega na szczegółowej analizie różnorodnych zagrożeń, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, a także przeciwdziałaniu sytuacji zagrażających bezpieczeństwu mienia i osób.

W przypadku zagrożeń zewnętrznych w standardowych przypadkach dokładnie analizowane jest przede wszystkim bezpośrednie otoczenie obiektu. Brane są pod uwagę wszystkie czynniki wynikające z konkretnej lokalizacji danego budynku. Ocenie podlega również skuteczność dotychczas prowadzonego nadzoru oraz zastosowanych zabezpieczeń terenu wokół obiektu. Na bezpieczeństwo wpływa nawet rozkład dróg dojazdowych czy ciągów komunikacyjnych, które również brane są pod uwagę podczas audytu bezpieczeństwa. Co więcej, specjaliści analizują lub prognozują skuteczność zastosowania nadzoru elektronicznego, takiego jak np. monitoring wizyjny, czujniki ruchu, kontrola dostępu itd. Brane są pod uwagę również metody tzw. zabezpieczenia fizycznego, które zwykle opierają się na wyznaczonych punktach kontroli, a także elementach wchodzących w skład samego budynku czy posesji, czyli ogrodzeń, bram, drzwi, szlabanów.

Nie mniej uwagi poświęca się w Audycie zagrożeniom wewnętrznym, które dotyczą wszystkich zastosowanych procedur bezpieczeństwa obiektu. Związane są one m.in. z uprawnieniami do wejścia na teren obiektu, przechowywaniem kluczy (ewentualnie kart dostępowych lub kodów wejściowych), efektywnością działania wewnętrznych służb ochrony, sposobem zabezpieczania i przechowywania rzeczy wartościowych itd.