Podstawowe formy ochrony mienia i osób

Kategoria: Blog

ochroniarz

Współcześnie bardzo wiele przedsiębiorstw, a także osób prywatnych, korzysta z profesjonalnych usług agencji ochrony. Fachowa ochrona może być zapewniana w różnym zakresie i przybierać różne formy.

Ochrona mienia i osób

Ochrona osób, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy ochrony zdrowia i życia ludzkiego, a także nietykalności tych osób. W tym przypadku mamy więc do czynienia z zapewnianiem bezpieczeństwa ludziom w bardzo szerokim zakresie. Z ochrony osobistej korzystają najczęściej osoby sławne, politycy oraz osoby, które z różnorodnych przyczyn mogą być narażone na agresywne zachowanie ze strony innych ludzi. W tym przypadku profesjonalni ochroniarze mają za zadanie zapewnienie im maksimum bezpieczeństwa przy jednoczesnym jak najmniejszym ingerowaniu w ich codzienne czynności życiowe.

Ochrona mienia to przede wszystkim zabezpieczanie rzeczy, sprzętu, nieruchomości i innych własności materialnych przed działaniem osób niepożądanych oraz przeciwdziałanie przed ewentualnymi działaniami, które mogłyby doprowadzić do szkody na tym mieniu. Ta forma ochrony bardzo często rozszerza się do usług świadczonych na określonym terenie.

Najbardziej powszechne formy ochrony

Ochrona może przyjmować różne formy. Dziedzinę tę możemy podzielić dwa podstawowe działy, dotyczące bezpośredniej ochrony fizycznej lub też rozmaitych zabezpieczeń technicznych. W tym pierwszym przypadku mówimy o ochronie stałej, gdy wyznaczone osoby przez cały czas dbają o bezpieczeństwo danej osoby lub mienia lub też o ochronie doraźnej, która może mieć miejsce wyłącznie w określonych godzinach albo w pewnych sytuacjach, wymagających wzmożonej ochrony (np. konwojowanie środków finansowych lub środków o wysokiej wartości).

Usługi z zakresu ochrony mogą się wiązać również z zastosowaniem określonych zabezpieczeń elektronicznych do monitorowania określonych obiektów. W przypadku zabezpieczenia technicznego firmy świadczące usługi tego rodzaju zabezpieczają dany obiekt czy teren przy pomocy odpowiednich urządzeń i systemów. Zapewniają przy tym nie tylko montaż niezbędnych urządzeń, ale również ich serwis, kontrolowanie stanu technicznego, konserwacje.