Konwojowanie gotówki i innych przedmiotów wartościowych

W większości przypadków przepływ finansów w przedsiębiorstwach odbywa się bezgotówkowo poprzez możliwości bankowości elektronicznej, ale wciąż jeszcze znaczna część związana z przepływem gotówki odbywa się tradycyjnymi sposobami. Wiąże się to z koniecznością przetransportowania dużej ilości środków finansowych (lub wartościowych przedmiotów) do określonych miejsc docelowych, czyli np. banku lub kontrahenta.

Kategoria: Blog

Specyfika konwojowania inkaso

Cały proces takiego transportu musi przebiegać zgodnie z odpowiednimi procedurami, przepisami prawa i zastosowaniem odpowiednich środków komunikacyjnych. Kluczowe znaczenie mają tutaj również ludzie, czyli ochroniarze wyspecjalizowani w konwojowaniu.

Specyfika konwojowania

Przedsiębiorstwa, które zobligowane są do przewożenia środków finansowych lub innych przedmiotów wartościowych, zwykle korzystają z usług profesjonalnych agencji ochrony, świadczących usługi z zakresu konwojowania. Konwojowanie polega na przewożeniu gotówki, papierów wartościowych lub innych rzeczy o wysokiej wartości pod specjalnym nadzorem i przez wykwalifikowanych pracowników ochrony, czyli konwojentów. Muszą to być osoby odpowiednio przeszkolone, posiadające niezbędne umiejętności, potrafiące trafnie przewidzieć potencjalne zagrożenia oraz dysponujące odpowiednim sprzętem, najczęściej jest to broń palna, hełmy, kamizelki kuloodporne itp. Transport odbywa się przygotowanymi i odpowiednio wyposażonymi pojazdami z atestowanym opancerzeniem i oszkleniem. Pojazdy wykorzystywane do konwojowania muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, a także system lokalizacji GPS.

Czym są konwoje inkaso?

Inkaso jest to jedna z form ochrony transportowanych przesyłek. Specyfika inkaso polega na tym, że w transporcie nie bierze udziału ani zleceniodawca, ani żaden upoważniony przez niego pracownik. Gotówka odbierana jest przez konwojenta za pokwitowaniem w wyznaczonym przez zleceniodawcę miejscu, czyli np. w banku, siedzibie firmy lub punkcie handlowym.

Inkaso to bardzo wygodna forma konwojowania gotówki, stąd też cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem różnorodnych podmiotów działających na naszym rynku, m.in. hurtowni, punktów usługowych, sieci handlowych, stacji paliw itd.