Fizyczna i technologiczna ochrona mienia

Kategoria: Blog

Ochrona mienia

W jaki sposób zapewnić profesjonalną ochronę mienia, a jednocześnie zredukować koszty za usługi ochroniarskie? Skutecznym rozwiązaniem jest w tym przypadku połączenie usług fizycznej ochrony mienia z technologiczną. Nie zawsze da się całkowicie zastąpić ochronę fizyczną systemami technologicznymi, lecz skutecznie można je ze sobą łączyć, optymalizując jakość usług ochroniarskich z kosztami.

Specyfika usług z zakresu ochrony mienia

Ochrona mienia może dotyczyć przede wszystkim stałej lub doraźnej bezpośredniej ochrony fizycznej, czyli świadczonej przez profesjonalnych pracowników ochrony. Ich działania obejmują nie tylko bezpośrednie monitorowanie wyznaczonego terenu, ale również stały nadzór sygnałów z elektronicznych urządzeń wizyjnych i systemów alarmowych, a także konwojowanie wartości pieniężnych czy przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.

Inną formą działań agencji ochrony jest zabezpieczenie techniczne chronionych obiektów. Wdrażane są wówczas odpowiednie rozwiązania technologiczne i montowane są urządzenia wizyjne oraz systemy alarmowe zabezpieczające i sygnalizujące zagrożenia.

W praktyce możemy więc wyróżnić trzy podstawowe sposoby ochrony mienia polegające na:

  • bezpośredniej ochronie fizycznej
  • zabezpieczeniu technicznym wraz ze zdalnym nadzorem
  • połączeniu obu powyższych form

Inwestycje w nowoczesną technologię zapewniającą ochronę mienia w dłużej perspektywie mogą przynieść redukcję kosztów i podniesienie jakości tych usług. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze rozwiązania technologiczne mogą być wdrożone i nie w każdym przypadku przyniosą one oczekiwane rezultaty. W tej sytuacji bardzo ważne jest profesjonalne rozeznanie się w potrzebach konkretnego klienta i dostosowanie specyfiki zastosowanych rozwiązań adekwatnie do indywidualnych potrzeb. Bardzo często jednak poprzez zastosowanie zabezpieczenia technicznego możliwe jest ograniczenie roli pracowników, jednakże nadal będą oni potrzebni do realizacji kluczowych zadań. Dzięki połączeniu ochrony  fizycznej i technologicznej można podnieść jakość świadczonych usług , a jednocześnie zredukować koszty.