Infolinia: 0 801 051 151

MAIL: biuro@grupa.sos.pl

Agencja ochrony S.O.S – Audyt bezpieczeństwa

 

Audyt bezpieczeństwa jest jedną ze specjalności agencji ochrony S.O.S. Jest to niezwykle ważny element w procesie zabezpieczania obiektu. Polega on na kompleksowej analizie zagrożeń, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, oraz przeciwdziałaniu występowania sytuacji niebezpiecznych. Wnikliwej ocenie podlegają:

w odniesieniu do zagrożeń zewnętrznych:

 • bezpośrednie otoczenie obiektu,
 • lokalizacja obiektu,
 • skuteczność nadzoru i zabezpieczenia terenu zewnętrznego wokół obiektu,
 • rozkład dróg dojazdowych i ciągów komunikacyjnych,
 • możliwości skutecznego nadzoru elektronicznego:

- monitoring wizyjny,

- czujniki ruchu,

- kontrola dostępu,

 • sposób zabezpieczenia fizycznego:

- punkty kontroli

- drzwi, bramy, szlabany,

- ogrodzenie

 •  możliwości patrolowe i obserwacyjne pracowników ochrony fizycznej
 • stopień zagrożenia włamaniem i kradzieżą

 

w odniesieniu do zagrożeń wewnętrznych:

 • procedury związane z bezpieczeństwem obiektu m.in.:

- wejścia – wyjścia i uprawnień dostępu,

- przechowywania  kluczy, kart dostępowych, kodów wejściowych,

- poruszania się po obiekcie i terenie przynależącym,

- alarmowe i ewakuacyjne,

- zagrożenia sabotażem,

 • efektywność działania wewnętrznych służb ochrony
 • sposób zabezpieczania i przechowywania rzeczy wrażliwych:

- dokumentów,

- pieniędzy,

- wartościowego sprzętu i urządzeń,

- materiałów niebezpiecznych,

 • systemy wewnętrznego zabezpieczenia elektronicznego i fizycznego.

 

Grupa S.O.S. oferuje kompleksowe przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa z uwzględnieniem specyfiki działalności i charakteru obiektu Klienta. Audyty są przeprowadzane przez odpowiednio wyszkolonych i doświadczonych Inspektorów. Sporządzone raporty i wnioski pokontrolne zawierają kompleksową informację o:

 • możliwościach wystąpienia zagrożeń,
 • słabych punktach w ochronie fizycznej i elektronicznej,
 • brakach proceduralnych.

Wśród zadań agencji ochrony S.O.S. w ramach audytu bezpieczeństwa przygotowywane są też pakiety zaleceń i rozwiązań mających na celu zoptymalizowanie sposobu ochrony obiektu, minimalizację bądź likwidację potencjalnych zagrożeń oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa.