Agencja ochrony S.O.S – Audyt bezpieczeństwa

 

Audyt bezpieczeństwa jest jedną ze specjalności agencji ochrony S.O.S. Jest to niezwykle ważny element w procesie zabezpieczania obiektu. Polega on na kompleksowej analizie zagrożeń, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych oraz przeciwdziałaniu występowania sytuacji niebezpiecznych. Wnikliwej ocenie podlegają:

 

W odniesieniu do zagrożeń zewnętrznych:

 • bezpośrednie otoczenie obiektu,
 • lokalizacja obiektu,
 • skuteczność nadzoru i zabezpieczenia terenu zewnętrznego wokół obiektu,
 • rozkład dróg dojazdowych i ciągów komunikacyjnych.
 • Możliwości skutecznego nadzoru elektronicznego:

- monitoring wizyjny,

- czujniki ruchu,

- kontrola dostępu.

 • Sposób zabezpieczenia fizycznego:

- punkty kontroli,

- drzwi, bramy, szlabany,

- ogrodzenie,

- możliwości patrolowe i obserwacyjne pracowników ochrony fizycznej,

- stopień zagrożenia włamaniem i kradzieżą.

 

W odniesieniu do zagrożeń wewnętrznych:

 • Procedury związane z bezpieczeństwem obiektu m.in.:

- wejścia – wyjścia i uprawnień dostępu,

- przechowywania  kluczy, kart dostępowych, kodów wejściowych,

- poruszania się po obiekcie i terenie przynależącym,

- alarmowe i ewakuacyjne,

- zagrożenia sabotażem.

 • Efektywność działania wewnętrznych służb ochrony.
 • Sposób zabezpieczania i przechowywania rzeczy wrażliwych:

- dokumentów,

- pieniędzy,

- wartościowego sprzętu i urządzeń,

- materiałów niebezpiecznych.

 • Systemy wewnętrznego zabezpieczenia elektronicznego i fizycznego.

 

Grupa S.O.S. oferuje kompleksowe przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa z uwzględnieniem specyfiki działalności i charakteru obiektu Klienta. Audyty są przeprowadzane przez odpowiednio wyszkolonych i doświadczonych Inspektorów. Sporządzone raporty i wnioski pokontrolne zawierają kompleksową informację o:

 • możliwościach wystąpienia zagrożeń,
 • słabych punktach w ochronie fizycznej i elektronicznej,
 • brakach proceduralnych.

Wśród zadań agencji ochrony S.O.S. w ramach audytu bezpieczeństwa przygotowywane są też pakiety zaleceń i rozwiązań mających na celu zoptymalizowanie sposobu ochrony obiektu, minimalizację bądź likwidację potencjalnych zagrożeń oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa.