Ankieta jakości GP-I i CM


Pragniemy serdecznie podziękować za zaufanie jakim zostaliśmy obdarzeni przez Państwa. Wierzymy, że nasza współpraca będzie zgodna z Państwa oczekiwaniem. Mając na uwadze stałe podnoszenie jakości naszych usług prosimy o wypełnienie ankiety oceniającej pracę całego naszego zespołu. Wszystkie Państwa uwagi zostaną wykorzystane do optymalizacji naszej współpracy.
  1. * Czas przyjazdu GP-I na wezwanie był
  2. * Działania podjęte przez GP-I były
  3. * Czy GP-I wykonuje patrole prewencyjne w okolicy?
  4. * Czy CM powiadomiło o sygnale alarmu?
  5. * Czy CM powiadomiło o interwencji podjętej przez GP-I?
  6. * Ogólna ocena pracy GP-I i Centrum Monitorowania