Time Sharing – alternatywa dla całodobowej ochrony?

Kategoria: Blog

ochroniarz

Time Sharing to specjalny rodzaj usług ochroniarskich realizowany przez wykwalifikowanych pracowników ochrony oraz specjalnie utworzonych w tym celu grupy do zadań patrolowych i interwencyjnych, którzy działają na rzecz kilku klientów jednocześnie. Tego rodzaju usługi kierowane są przede wszystkim do tych osób, które nie potrzebują całodobowej fizycznej ochrony mienia lub też nie mogą sobie na nią pozwolić. To elastyczne, a przede wszystkim oszczędne rozwiązanie.

Czym się charakteryzuje Time Sharing?

Time Sharing przede wszystkim pozwala na zapewnienie wysokiego standardu ochrony, a jednocześnie pozwala na znaczne obniżenie kosztów, jakie przeznaczane są właśnie na cele związane z ochroną mienia i osób. Obiekt objęty tego rodzaju ochroną wyposażony jest dodatkowo w odpowiednie zabezpieczenia elektroniczne oraz system monitoringu wizyjnego podłączonego do Centrum Monitorowania firmy ochrony, a także objęty nieregularnymi patrolami inspekcyjnymi, mających na celu prewencyjną kontrolę obiektu.

Co więcej, ochrona w systemie Time Sharing może stanowić uzupełniające wspomaganie stałej ochrony fizycznej, przede wszystkim w przypadku dużych, rozległych obiektów czy terenów. W ten sposób, za sprawą dwóch różnych systemów ochrony, można zapewnić wysoki poziom  bezpieczeństwa przy optymalnych kosztach.

Korzyści z zastosowania Time Sharingu

Do niewątpliwych zalet Time Sharingu należy zaliczyć przede wszystkim wysoki poziom ochrony dopasowany do charakterystyki danego obiektu i prowadzonej w nim działalności przy jednoczesnej redukcji kosztów. Stanowi on kompromis pomiędzy całodobową ochroną fizyczną, gdzie bezpieczeństwo gwarantowane jest poprzez stałą obecność pracowników ochrony na danym obiekcie a zabezpieczeniem wyłącznie elektronicznym które w niektórych sytuacjach może okazać się niewystarczające.. Time Sharing kierowany jest do  firm różnej wielkości, czyli zarówno obiekty handlowe i biurowe, jak i zakłady przemysłowe. Jednocześnie usługi przez nich świadczone są niezależne lub stanowią uzupełnienie ochrony fizycznej stałej i elektronicznych systemów zabezpieczeń.

Time Sharing to doskonałe rozwiązanie dla firm, które nie potrzebują fizycznej ochrony całodobowej. Dodatkowo jest to system, który jak żaden inny pozwala uzupełnić wszelkiego rodzaju luki w istniejących systemach zabezpieczeń.